Miljöövervakning genom recipientkontroll

”Recipientkontroll” innebär övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. Recipientkontrollprogrammen utgår från miljöbalken och beslutas av regeringen, länsstyrelser, kommuner eller andra myndigheter.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2020Sidansvarig: Emma Granqvist