Miljöövervakningsdata genom andra verksamheter

Miljöövervakningsinformation får vi också genom inventeringar, recipientkontroll samt uppföljnings- och åtgärdsarbete i miljön.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2020Sidansvarig: Emma Granqvist