Provbankning samt analys av metaller och organiska miljögifter i limniska fiskarter

Delprogrammet syftar till att insamla fisk, huvudsakligen abborre i söder och röding i norr, samt analys av metaller och organiska miljögifter.

Sidan senast uppdaterad: 14 juli 2020Sidansvarig: Åsa Andersson