Metaller i luft och nederbörd

Syftet med delprogrammet är att följa utvecklingen av halter och deposition av metaller i Sverige. Resultaten används bland annat för uppföljning av EU-direktiv, internationella konventioner och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2020Sidansvarig: Petra Hagström