Modellering av lufthalter och deposition med MATCH-Sverigemodellen

Koncentrationer i luft av svavel, kväve och marknära ozon samt nedfall av svavel, kväve och baskatjoner beräknas med MATCH-Sverigemodellen, som är en atmosfärskemisk spridningsmodell. Med modellen utförs beräkningar för Sverige, delar av Östersjön och Västerhavet.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2020Sidansvarig: Salar Valinia