Ozonskiktets tjocklek

Delprogrammet bidrar till att följa tidsmässiga förändringar av ozonskiktets tjocklek i atmosfären över Sverige. Resultaten används vid uppföljning av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2019Sidansvarig: Lars Klintwall