Observationsfält på åkermark

Inom övervakningen av jordbruksmark ingår ett delprogram för analyser.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2019Sidansvarig: Anna Lena Carlsson