Miljöövervakningens programområde Jordbruksmark

Programrådet syftar till att ta fram underlag för att bedöma inverkan av miljöproblem inom jordbruksområdet som utarmning av den biologiska mångfalden och övergödning.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2019Sidansvarig: Anna Lena Carlsson