Vindkraft och människors intressen

Energimyndigheten har beviljat medel för att uppdatera syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors intressen", från 2012.