Forskningsrapporter Fåglar och fladdermöss

Vindval har publicerat 12 forskningsrapporter om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. I syntesrapporter, den första publicerades 2011 och en uppdaterad version utkom 2017, görs en samlad bedömning av nationell och internationell forskning. Nedan finns rapporterna i tidsordning, den senast publicerade är överst.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2021Sidansvarig: Kerstin Jansbo