Vilt, människa, samhälle – en återblick

Forskningsprojektet som nu är avslutat resulterade i en sammanställning av viltets historia och människans relation till vilt genom tiderna. Boken Jaktens historia i Sverige: vilt, människa, samhälle, kultur har publicerats och finns i bokhandeln.