Länsstyrelsens respons på rovdjursobservationer nära mänsklig aktivitet

Projektets syfte är att utveckla ett systematiskt sätt för länsstyrelsens personal att bemöta människor som hör av sig och är oroliga eller rädda i samband med att stora rovdjur har observerats i deras eller andra människors närhet.