Ekologiska konsekvenser av boreal invasion

I ett varmare klimat kan flera arter etablera sig längre norrut och i högre terräng. Detta forskningsprojekt fokuserar på 3 arter och deras expansionsprocess.