En ny modell för knubbsäl

Forskningsprojekt som undersöker hur sälarna mår i populationer med hög täthet. En modell för knubbsäl ska tas fram där genetisk struktur och årliga variationer i kutarnas överlevnad sätts i relation till beståndens storlek.