Beslutsfattande inom svensk viltförvaltning

Forskningsprojekt med syfte att bidra till utvärdering av den relativt nya förvaltningsformen med regionaliseringen av viltförvaltningen som infördes 2010.