Forskning om vilt

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden ska användas för att utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. Här finns forskningsstrategin och forskningsprojekt.