Forskning om uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen

Naturvårdsverket har finansierat tre forskningsprojekt som ska förbättra möjligheterna att analysera effektsambanden mellan olika trender och samhällsutvecklingar, och miljömålen.