Forskning om uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen

Naturvårdsverket finansierar tre forskningsprojekt som ska förbättra möjligheterna att analysera effektsambanden mellan olika trender och samhällsutvecklingar, och miljömålen.