Syntesanalyser om förvaltning av limniska ekosystem i ett föränderligt klimat

Naturvårdsverket finansierar två syntesanalyser som ska ge kunskap om hur förvaltningen av akvatiska ekosystem bör anpassas för att förebygga negativa effekter till följd av klimatförändringar.