Miljölagstiftningen som styrmedel

Naturvårdsverket finansierar fyra forskningsprojekt som ska bidra till en effektivare miljölagstiftning. Miljöbalken är ett viktigt styrmedel för att Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen.