Forskning om mikroplast

Naturvårdsverket finansierar fem forskningsprojekt som ska ge kunskap om mikroplaster och deras källor, spridningsvägar och konsekvenser.