Forskning om indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå

Naturvårdsverket finansierar fyra forskningsprojekt som ska bidra till myndigheters arbete med att ta fram indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå.