Utevistelse och naturkontakt i barns vardag - en forskningsbaserad syntes

Avslutad satsning som pågick under 2008-2009.