Marin försurning – tillståndet i Östersjön och Västerhavet

Avslutad satsning som pågick under 2009-2012.