Luftföroreningars effekter (SCAC 2)

Naturvårdsverket finansierar ett treårigt forskningsprogram om Hemisfärisk transport av luftföroreningar och åtgärdsstrategier i Europa (SCAC 2).