Det boreala skogslandskapets gröna infrastruktur

Naturvårdsverket har finansierat forskning som tar fram bästa möjliga underlag om var och hur befintligt skyddad skog kan kompletteras med nya avsättningar, restaureringsskötsel och anpassat skogsbruk.