Miljöarbete i Sverige

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är Generationsmålet - att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.