Världsarvskonventionen – om skydd för kultur- och naturarv

Världsarvskonventionen är en global konvention som i ett och samma avtal binder ihop världens samlade arbete för naturskydd och skydd av kulturminnesmärken.