Nyckelfrågor i klimatförhandlingarna

Utsläppen måste minska, det har världens länder beslutat genom Parisavtalet och dess tillhörande regelbok. Nu handlar förhandlingarna dels om hur de återstående detaljerna ska utformas, dels om hur ambitionen kan ökas.