Nationellt beslutade klimatåtaganden under Parisavtalet

Inför klimatmötet i Paris lämnade en majoritet av de deltagande länderna in sina nationellt beslutade klimatåtaganden för perioden fram till 2030. Dessa åtaganden ska kommuniceras eller uppdateras år 2020, enligt Parisavtalet.