Hong Kong-konventionen - säker och miljöriktig fartygsåtervinning

Konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning, Hong Kong-konventionen, är en internationell konvention som reglerar återvinningen av fartyg.