FN:s miljöprogram (UN Environment)

Förenta Nationernas (FN:s) miljöprogram, United Nations Environment Programme (UN Environment eller UNEP) samordnar utvecklingen av globala miljöprogram och stödjer arbetet med att bygga upp miljöarbetet i utvecklingsregioner. I det svenska arbetet med UN Environment hjälper Naturvårdsverket Miljödepartementet med sakkunskap.