FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)

På Miljökommittén inom Förenta Nationernas (FN:s) ekonomiska kommission för Europa möte, vid vilket Naturvårdsverket deltog, togs viktiga beslut om teman, plats och datum för den nionde miljöministerkonferensen ”Environment for Europe” EfE, inklusive det tredje högnivåmötet för utbildnings- och miljöministrar.