Miljösamarbete med Sydafrika

Samarbetet mellan Naturvårdsverket och miljöministeriet, Department of Environmental Affairs of the Republic of South Africa (DEA) har fokus på avfallshantering.