Miljösamarbete med Brasilien

Naturvårdsverket samarbetar med Brasilien med huvudfokus på hållbar avfallshantering.