Bilateralt miljösamarbete

Naturvårdsverket samarbetar internationellt för att bidra till de globala hållbarhetsmålen men också för att nå de svenska miljömålen.