Internationellt arbete med plast

Miljöproblemen med plast är av global natur och därför har vi som målsättning att stärka regelverk och andra styrmedel på global, regional och nationell nivå. Nedan kan ni läsa mer om olika projekt inom Norden, EU, och internationellt som Naturvårdsverket arbetar inom för en hållbar plastanvändning.