INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa

Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser.

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Pontus Lyckman