EU:s avfallspaket

Europaparlamentet enades 2015 om att revidera EU:s avfallslagstiftning, det så kallade avfallspaketet. Paketet beslutades av Europeiska unionens råd i maj 2018. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi.