Reglering av invasiva främmande arter inom EU

EU:s arbete med invasiva främmande arter baserar sig på en EU-förordning som trädde i kraft 2015. Förordningen gäller direkt som lagstiftning i alla medlemsländer.