Webbinarium om vägledning för grönplanering i hela landskapet

Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till webbinarium om en ny vägledning om grönplanering som omfattar både byggd miljö och hela landskap. Webbinariet lyfter syftet och nyttan med kommunal grönplanering. Här spelar grönplanen en viktig roll som övergripande strategiskt verktyg för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det skapar i sin tur förutsättningar för en bättre folkhälsa, klimatanpassning och en fungerande grön infrastruktur. Grönplanering angår och påverkar många aktörer, både kommuner och dess invånare, länsstyrelser, regioner, markägare och företag.

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2021Sidansvarig: Märta Berg