Webbinarium om vägledning för grönplanering i hela landskap

Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till webbinarium om en ny vägledning om grönplanering som omfattar både byggd miljö och hela landskap. Webbinariet lyfter syftet och nyttan med kommunal grönplanering och tar upp grönplanens roll som övergripande strategiskt verktyg både i fysisk planering och i långsiktig förvaltning. Hur kan vi arbeta med grönplanering för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Hur skapar vi förutsättningar för fungerande grön infrastruktur, klimatanpassning och bättre folkhälsa? Grönplanering angår och påverkar många aktörer, både kommuner och dess invånare, länsstyrelser, regioner, markägare och företag.

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2021Sidansvarig: Märta Berg