Våtmarker och värdering av dess ekosystemtjänster – webbinarium (2/7)

Våtmarker är viktiga leverantörer av ekosystemtjänster som vi människor har nytta av. De är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Andra exempel är att våtmarker kan rena vatten från övergödande ämnen, minska effekter av torka och översvämning och gynna grundvattenbildning.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021