Våtmarker och grön infrastruktur – webbinarium (1/7)

Våtmarker bidrar till den gröna infrastrukturen, det naturliga nätverk som länkar samman livsmiljöer som är nödvändiga för att djur och växter ska kunna överleva på lång sikt.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021