Dokumentation från möten och konferenser om invasiva främmande arter

Här hittar du dokumentation från möten, seminiarier, konferenser med länsstyrelser, näringar, intresseorganisationer och andra myndigheter.