Dokumentation från forskarseminarium om förvaltningsstrategier på landskapsnivå

Naturvårdsverket finansierar sex forskningsprojekt som stödjer arbetet med att skapa hållbara landskap med fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor. Den 3 juni 2019 arrangerade Naturvårdsverket ett webbinarium där forskare presenterade projekten.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Ingrid Johansson Horner