Dokumentation från Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket bjöd in till textildialogmöte den 17 oktober 2018, det tredje i en rad möten inom ett treårigt initiativ. Här kan du ta del av dokumentationen från seminariet.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Yvonne Augustsson