Dokumentation från dialogmöte för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

Den 7 oktober 2020 bjöd Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen in till det sjätte och sista mötet i det treåriga initiativet Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier. Här finns filmer och PowerPoint-presentationer från mötet.