Dokumentation från dialogmöte om en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjöd in till ett fjärde möte inom Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier den 20 mars 2019. Textil och högfluorerade ämnen var temat för dagen. Här finns dokumentation från mötet.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2021