Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 06 oktober 2021

 • Miljöledning i staten 2021

  Alla som arbetar med miljöledning i statliga myndigheter är välkomna till denna digitala konferens. Syftet är att vi ska inspireras, få information om vad som är på gång och ta del av varandras erfarenheter.

 • Webbinarium om vägledning för grönplanering i hela landskap

  Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till webbinarium om en ny vägledning om grönplanering som omfattar både byggd miljö och hela landskap. Webbinariet lyfter syftet och nyttan med kommunal grönplanering och tar upp grönplanens roll som övergripande strategiskt verktyg både i fysisk planering och i långsiktig förvaltning. Hur kan vi arbeta med grönplanering för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Hur skapar vi förutsättningar för fungerande grön infrastruktur, klimatanpassning och bättre folkhälsa? Grönplanering angår och påverkar många aktörer, både kommuner och dess invånare, länsstyrelser, regioner, markägare och företag.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att kunna bidra till ett hållbart nyttjande och bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet behöver vi samverka och jobba över gränserna mellan landsbygds-, naturvårds-, friluftslivs- och kulturmiljöfrågor. För att öka samverkan bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium där vi gemensamt informerar om och diskuterar aktuella frågor i odlingslandskapet.

Kommande händelser

 • Frukostwebbinarie om besöksräkning

  Webbinariet ger en kort inblick i teori och praktik gällande besöksräkning av Peter Fredman Mittuniversitetet ETOUR. Varför ska man räkna besökare? Hur gör man osv? vad ska man tänka på när man räkna besökare? Vi kommer också få bekanta oss med några goda exempel från olika länsstyrelser som strukturerat och planerat genomfört besöksräkning i naturreservat. Vi har därefter diskussion kring ämnet.

 • Våtmarkers betydelse för klimatet – webbinarium (6/7)

  Våtmark är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Att återställa våtmarker är därför viktigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs redan till 2030.

 • Ta del av ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

  Välkommen att delta på detta lanseringswebbinarium! På webbinariet får du möjlighet att höra tankarna bakom strategin och hur den kommer att påverka vårt gemensamma tillsynsarbete. Från början av oktober kan du ta del av strategin på webben.

 • Naturvårdsverkets forskning om miljölagstiftning

  Naturvårdsverket har finansierat fyra forskningsprojekt som ska bidra till en effektivare miljölagstiftning. Det 14 oktober 2021 presenterar projekten sina resultat vid ett förmiddagswebbinarium.

 • Våtmarkers betydelse för den biologiska mångfalden – webbinarium (7/7)

  Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och gynnar därför bevarandet av den biologiska mångfalden; att vi har ett landskap med många olika livsmiljöer för växter och djur. Nästan 600 rödlistade arter är till exempel beroende av våtmarker.

 • Temadag om svensk luftvårdsforskning med hälsa och miljö i fokus

  Naturvårdverket och IVL Svenska Miljöinstitutet arrangerar en kunskapsdag på temat luftvårdsforskning. Kom och lyssna på forskare, beslutsfattare och experter som berättar om det senaste inom forskningen och vikten av samarbete och kontinuitet i arbetet för frisk luft.

 • Biologisk mångfald och människors välbefinnande

  Välkommen till en konferens om som tar upp det pågående arbetet inom FN:s panel för biologisk mångfald, IPBES. Konferensen kommer att innehålla olika presentationer samt diskussion om hur biologisk mångfald relaterar till människans välmående. Reservera redan nu tidpunkten i din kalender.

 • Klimatforum 2021

  Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar och uppvärmningen påverkar redan samhällen och ekonomier i grunden. Varmt välkommen till årets upplaga av Klimatforum som fokuserar på de lösningar, människor och initiativ som genom att gå steget före gör en samhällsomställning möjlig.