Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

 • Våtmarker och grön infrastruktur – webbinarium (1/7)

  Våtmarker bidrar till den gröna infrastrukturen, det naturliga nätverk som länkar samman livsmiljöer som är nödvändiga för att djur och växter ska kunna överleva på lång sikt.

 • Tankesmedja för friluftsliv, 7-8 september

  Den 7 september kl. 09:00 slår vi upp de digitala portarna till årets Tankesmedja för friluftsliv. Med ett helt nytt upplägg så att fler har möjlighet att delta än tidigare.

 • Våtmarker och värdering av dess ekosystemtjänster – webbinarium (2/7)

  Våtmarker är viktiga leverantörer av ekosystemtjänster som vi människor har nytta av. De är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Andra exempel är att våtmarker kan rena vatten från övergödande ämnen, minska effekter av torka och översvämning och gynna grundvattenbildning.

 • Våtmarkers betydelse för rekreation och naturupplevelse – webbinarium (3/7)

  Våtmarker är attraktiva områden för rekreation; populära naturområden att besöka, en plats för återhämtning, fågelskådning eller skridskoåkning. Våtmarker spelar också en viktig roll för naturpedagogik och kan därmed integreras för att få ytterligare nyttor till exempel i form av en förbättrat biologisk mångfald eller vattenkvalité.

 • Naturvårdskonferensen 2021 - tema restaurering

  Den 22-24 september träffas ledare inom naturvården (länsstyrelser, Naturvårdsverket, Miljödepartementet och andra statliga myndigheter) för samtal om aktuella strategiska frågor, erfarenhetsutbyte och att utveckla naturvården i Sverige.

 • Textildialog om pågående EU-initiativ

  Välkommen till årets andra dialogmöte om en hållbar utveckling för hela värdekedjan i textilbranschen. Temat för mötet är pågående EU-initiativ. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till dialogmötet.

 • Våtmarkers betydelse för vattenhushållning – webbinarium (4/7)

  Våtmarker balanserar vattenflöden och bromsar upp vattnet. Detta innebär att våtmarker magasinerar vattnet längre än det omgivande landskapet. Våtmarker kan även förstärka basflöden i vattendrag under torrperioder vilket kan förhindra uttorkning.

 • Miljöövervakningsdagarna 2021

  Konferensen är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt organisationer som arbetar med miljöövervakning. Detta är ett unikt tillfälle att träffas och samverka för att fördjupa sig i aktuella miljöövervakningsfrågor.

 • Våtmarkers betydelse för vattenrening – webbinarium (5/7)

  Våtmarker är naturliga reningsverk och de flesta våtmarker renar vattnet från både kväve och fosfor. Den minskade våtmarksarealen och förändrad markanvändning har inneburit att transporten av näringsämnen som kväve och fosfor ökat, vilket bidragit till ökad övergödning i sjöar, vattendrag och hav.