Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 05 december 2019

Kommande händelser

 • Naturvårdskonferensen 2021 - tema restaurering

  Den 22-24 september träffas ledare inom naturvården (länsstyrelser, Naturvårdsverket, Miljödepartementet och andra statliga myndigheter) för samtal om aktuella strategiska frågor, erfarenhetsutbyte och att utveckla naturvården i Sverige.

 • Miljöövervakningsdagarna 2021

  Konferensen är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt organisationer som arbetar med miljöövervakning. Detta är ett unikt tillfälle att träffas och samverka för att fördjupa sig i aktuella miljöövervakningsfrågor.

 • Webbinarium om vägledning för grönplanering i hela landskapet

  Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till webbinarium om en ny vägledning om grönplanering som omfattar både byggd miljö och hela landskap. Webbinariet lyfter syftet och nyttan med kommunal grönplanering. Här spelar grönplanen en viktig roll som övergripande strategiskt verktyg för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det skapar i sin tur förutsättningar för en bättre folkhälsa, klimatanpassning och en fungerande grön infrastruktur. Grönplanering angår och påverkar många aktörer, både kommuner och dess invånare, länsstyrelser, regioner, markägare och företag.

 • Save the date - Biologisk mångfald och människors välbefinnande

  Välkommen till en konferens om som tar upp det pågående arbetet inom FN:s panel för biologisk mångfald, IPBES. Konferensen kommer att innehålla olika presentationer samt diskussion om hur biologisk mångfald relaterar till människans välmående. Reservera redan nu tidpunkten i din kalender. Mer information kommer längre fram.